Jsem absolvent katedry inženýrské geologie a hydrogeologie na Přírodovědecké Fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 1982 se zabývám inženýrskogeologickými průzkumy pro výstavbu objektů, komunikace a mosty.

Osvědčení MŽP ČR

zkouška odborné způsobilosti pro inženýrskou            geologii složena v r. 1990, 1995 a 2000. 

Foto